Προκατασκευασμένα Στηθαία Ασφαλείας - New Jersey

Από το 2017 η ASPROKAT S.A. είναι αποκλειστικός παραγωγός των συστημάτων αναχαίτησης (ΣΑΟ) της εταιρείας REBLOC στην Ελλάδα.
Καλύπτοντας όλες τις απαιτήσεις των δημοσίων έργων , τα προκατασκευασμένα στηθαία ασφαλείας που παράγουμε διαθέτουν σήμανση CE και ικανοποιούν τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΛΟΤ EN 1317-5 και των ΟΜΟΕ-ΣΑΟ

Εκτός από τα μόνιμα στηθαία ασφαλείας, προμηθεύουμε και τα προσωρινά στηθαία της REBLOC που χρησιμοποιούνται για προστασία κατά την διάρκεια εργασιών κατά μήκος του δρόμου. 

Τοποθέτηση Στηθαίων (more) Τεστ Πρόσκρουσης (more) Σύνδεση Στηθαίων (more)

Πλεονεκτήματα προκατασκευασμένων στηθαίων:
  • Δεν επιτρέπουν στο προσκρουόμενο όχημα να περάσει στο αντίθετο ρεύμα.
  • Μικρές πλευρικές μετακινήσεις
  • Ελάχιστο κόστος συντήρησης
  • Εύκολα επισκευάσιμα σε περίπτωση σφοδρής κρουσης
  • Ταχύτητα παραγωγής και τοποθέτησης
  • Η παραγωγή κι η τοποθέτηση δεν εξαρτάται από τις καιρικές συνθήκες
  • Δεν είναι αναγκαία η διακοπή της κυκλοφορίας για την τοποθέτηση
  • Τα στηθαία της REBLOC διαθέτουν έναν πλήρως ενσωματωμένο στο στοιχείο τρόπο σύνδεσης 
Παρακολουθήσετε ένα σύντομο video τοποθέτησης και ελέγχου λειτουργικότητας πατώντας εδώ

Πίνακας Μόνιμων Στηθαίων Ασφαλείας που παράγουμε:
ΤΡΟΠΟΣ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ ΚΩΔΙΚΟΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Τεχνικά Φυλλάδια
H W ASI
 ΑΓΚΥΡΟΥΜΕΝΑ ΑΣΦΑΛΤΟΣ RB80XA_8_3P H2 W2 B πατήστε εδώ
RB80XA_8_6P H2 W2 B πατήστε εδώ
ΤΣΙΜΕΝΤΟ RB80A_8 H2 W1 B πατήστε εδώ
RB80XA_8_3Α H2 W2 B πατήστε εδώ
RB80XA_8_6Α H2 W2 B πατήστε εδώ
RB120A_7.5 H4b W2 B πατήστε εδώ
RB100A_8 H2 W1 B πατήστε εδώ
ΕΔΑΦΟΣ RB80AS_8 H2 W3 B πατήστε εδώ
RB120AS_7.5 H4b W2 B πατήστε εδώ
  ΜΕ ΕΠΙΧΩΜΑΤΩΣΗ RB85BF_8 H2 W5 B πατήστε εδώ
  ΕΓΚIΒΩΤΙΣΜΕΝΑ ΑΣΦΑΛΤΟΣ-ΤΣΙΜΕΝΤΟ  RB84XEA H2 W1 B πατήστε εδώ
RB84XEA3_8  H2 W1 B πατήστε εδώ
 ΕΠΙΚΑΘΗΜΕΝΑ  RB80H_8 H2 W5 B πατήστε εδώ
 RB80X_8 H2 W4 B πατήστε εδώ
 RB100L_8 H3 W5 B πατήστε εδώ


 
 Δείτε τα προϊόντα μας

Copyright ©2019 ASPROKAT All Rights Reserved
Designed & Developed by: IMODE