Στηθαία Ασφαλείας - New Jersey

Από το 2017 η ASPROKAT S.A. είναι αποκλειστικός παραγωγός των συστημάτων αναχαίτησης (ΣΑΟ) της εταιρείας REBLOC στην Ελλάδα.
Καλύπτοντας όλες τις απαιτήσεις των δημοσίων έργων , τα προκατασκευασμένα στηθαία ασφαλείας που παράγουμε διαθέτουν σήμανση CE και ικανοποιούν τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΛΟΤ EN 1317-5 και των ΟΜΟΕ-ΣΑΟ

Τοποθέτηση Στηθαίων (more) Τεστ Πρόσκρουσης (more) Σύνδεση Στηθαίων (more)

Πλεονεκτήματα προκατασκευασμένων στηθαίων:
  • Δεν επιτρέπουν στο προσκρουόμενο όχημα να περάσει στο αντίθετο ρεύμα.
  • Μικρές πλευρικές μετακινήσεις
  • Ελάχιστο κόστος συντήρησης
  • Εύκολα επισκευάσιμα σε περίπτωση σφοδρής κρουσης
  • Ταχύτητα παραγωγής και τοποθέτησης
  • Η παραγωγή κι η τοποθέτηση δεν εξαρτάται από τις καιρικές συνθήκες
  • Δεν είναι αναγκαία η διακοπή της κυκλοφορίας για την τοποθέτηση
  • Τα στηθαία της REBLOC διαθέτουν έναν πλήρως ενσωματωμένο στο στοιχείο τρόπο σύνδεσης 
Παρακολουθήσετε ένα σύντομο video τοποθέτησης και ελέγχου λειτουργικότητας πατώντας εδώ

Πίνακας Στηθαίων Ασφαλείας που παράγουμε:
ΤΡΟΠΟΣ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ ΚΩΔΙΚΟΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Τεχνικά Φυλλάδια
H W ASI
 ΑΓΚΥΡΟΥΜΕΝΑ ΑΣΦΑΛΤΟΣ RB80XA_8_3P H2 W2 B πατήστε εδώ
RB80XA_8_6P H2 W2 B πατήστε εδώ
ΤΣΙΜΕΝΤΟ RB80A_8 H2 W1 B πατήστε εδώ
RB80XA_8_3Α H2 W2 B πατήστε εδώ
RB80XA_8_6Α H2 W2 B πατήστε εδώ
RB120A_7.5 H4b W2 B πατήστε εδώ
RB100A_8 H2 W1 B πατήστε εδώ
ΕΔΑΦΟΣ RB80AS_8 H2 W3 B πατήστε εδώ
RB120AS_7.5 H4b W2 B πατήστε εδώ
  ΜΕ ΕΠΙΧΩΜΑΤΩΣΗ RB85BF_8 H2 W5 B πατήστε εδώ
  ΕΓΚIΒΩΤΙΣΜΕΝΑ ΑΣΦΑΛΤΟΣ-ΤΣΙΜΕΝΤΟ  RB84XEA H2 W1 B πατήστε εδώ
RB84XEA3_8  H2 W1 B πατήστε εδώ
 ΕΠΙΚΑΘΗΜΕΝΑ  RB80H_8 H2 W5 B πατήστε εδώ
 RB80X_8 H2 W4 B πατήστε εδώ
 RB100L_8 H3 W5 B πατήστε εδώ


 
 Δείτε τα προϊόντα μας

Copyright ©2019 ASPROKAT All Rights Reserved
Designed & Developed by: IMODE