Πλάκες Καλωδιοδιαδρόμων και Κάλυψης Καναλιών

Οι Πλάκες αυτές χρησιμοποιούνται για κάλυψη καναλιών και μπορούν να λάβουν το απαιτούμενο φορτίο της μελέτης. Αναλόγως των αναγκών μπορούν να προσαρμοστούν και τα γεωμετρικά τους χαρακτηριστικά ώστε να διαμορφωθεί ένα κατάλληλο και αισθητικό τελικό αποτέλεσμα.

Δείτε τα προϊόντα μας

Copyright ©2019 ASPROKAT All Rights Reserved
Designed & Developed by: IMODE