Στοιχεία προσόψεων

Η χρήση των στοιχείων πρόσοψης μπορεί να γίνει σε βιομηχανικά αλλά και κτηριακά έργα με στόχο την ανάδειξη της ταυτότητας του κτηρίου.

Το υπερυψηλής ποιότητας σκυρόδεμα των στοιχείων καθιστά τη συντήρηση της πρόσοψης πρακτικώς μηδαμινή και την όψη αναλλοίωτη στο χρόνο.
 
Η παραγωγή των τοιχίων σε οριζόντια επιφάνεια μεταλλοτύπου ή ελαστοτύπου οδηγεί σε επιφάνειες εμφανούς σκυροδέματος αλλά και αρχιτεκτονικές όψεις.
 

Δείτε τα προϊόντα μας

Copyright ©2019 ASPROKAT All Rights Reserved
Designed & Developed by: IMODE