Τι προβλέπει η Πολεοδομική Νομοθεσία για το 40% στην κάλυψη των Εμπορικών Αποθηκών και Βιομηχανικών Κτηρίων

Επειδή υπάρχει σύγχυση μεταξύ των ενασχολούμενων με την κατασκευή Βιομηχανικών κτηρίων και Αποθηκών, όσον αφορά το επιτρεπόμενο ποσοστό κάλυψης στην εκτός σχεδίου περιοχή,  παραθέτουμε νόμους και αλληλογραφία με το ΥΠΕΧΩΔΕ για το θέμα.

 

Νόμος που ισχύει:

 

1. Το από 24.5.85 Π.Δ.

“Τροποποίηση των όρων και περιορισμών δόμησης των γηπέδων των κειμένων εκτός των ρυμοτομικών σχεδίων των πόλεων και εκτός των ορίων των νομίμως υφισταμένων προ του έτους 1923 οικισμών“(ΦΕΚ 270Δ).

 

2. Το από 23.2.1995 Π.Δ.

"Τροποποίηση του 270Δ"

 

3. Απαντήσεις της ΔΟΚΚ μετά από γραπτό ερώτημά μας.

   3.1. Α.Π. 50420 12/02/1997

   3.2. Α.Π. 51770 13/03/1997

 

  

Τι προβλέπει:

 

Aναφέρεται γενικά στους όρους δόμησης για την ανέγερση Αποθηκών και βιομηχανικών κτηρίων.

  

Άρθρο 1

Σε περίπτωση ανέγερσης συναρμολογούμενων (βιδωτών) οριζοντίου τύπου ή κατακόρυφου τύπου (silo) το μέγιστο ποσοστό κάλυψης ορίζεται σε 40% της επιφανείας του γηπέδου και ο συντελεστής δόμησης σε 0,40.

 

Σε περίπτωση που προβλέπεται από τις σχετικές διατάξεις να κατασκευασθεί συναρμολογούμενη βιομηχανική αποθήκη με μέγιστο ποσοστό κάλυψης 40%, δύναται να κατασκευασθεί αυτή και στην περίπτωση που υπάρχει ήδη στο συγκεκριμένο γήπεδο βιομηχανικό κτήριο από οπλισμένο σκυρόδεμα και με ποσοστό κάλυψης που υπολείπεται για να εξαντληθεί το 40% της επιφανείας του γηπέδου.

 

Όσον αφορά το υλικό κατασκευής και στην μορφή του κτηρίου αυτά πρέπει να είναι έτσι ώστε να ικανοποιούν την απαίτηση του προσδιορισμένου τρόπου κατασκευής (συναρμολογούμενες βιδωτές) και τους ισχύοντες δομικούς κανονισμούς (αντισεισμικό κανονισμό, ευρωκώδικες κ.λ.π.)

 

Συμπέρασμα: Στην εκτός σχεδίου περιοχή επιτρέπεται εντός (Βιομηχανικών Περιοχών) η ανέγερση Βιομηχανίας με ποσοστό κάλυψης 30% για βιομηχανική χρήση και 10% για αποθηκευτική χρήση αρκεί η κατασκευή να είναι λυόμενη συναρμολογούμενη - βιδωτή.

 

Στην εκτός σχεδίου περιοχή επιτρέπεται η ανέγερση αποθηκών με κάλυψη 40% και συντελεστή δόμησης 40%, αρκεί να είναι λυόμενη προκατασκευασμένη κατασκευή από οποιοδήποτε υλικό (beton, χάλυβα, πλαστικό ή ξύλο) αρκεί να φαίνεται τούτο στη στατική μελέτη και να το προβλέπει το Know-how της παραγωγού - εγκαταστάτριας εταιρίας.

Copyright ©2019 ASPROKAT All Rights Reserved
Designed & Developed by: IMODE