Συμμετοχή με εργασία στο 18ο συνέδριο σκυροδέματος

Συμμετοχή με εργασία στο 18ο συνέδριο σκυροδέματος
Η Asprokat συμμετείχε στο συνέδριο με την παρουσίαση της εργασίας με τίτλο: "Τα πλεονεκτήματα από την εφαρμογή των εναρμονισμένων ευρωπαϊκών προτύπων στη Βιομηχανία Προχύτων Στοιχείων Σκυροδέματος υψηλής Ποιότητος". Ο υπευθυνος ποιότητας Κων/νος Κουτσουπιάς, Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ και ο τεχνικός διευθυντής Δημήτρης Καμπολης, Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ παρουσίασαν την εργασία.

 
Copyright ©2019 ASPROKAT All Rights Reserved
Designed & Developed by: IMODE