Επέκταση των μεταφορών με το τραίνο

Επέκταση των μεταφορών  με το τραίνο
Στον “ΘΡΙΑΣΙΟ ΤΕΡΜΑΤΙΚΟ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ” η ASPROKAT διαθέτει χώρο για την προσωρινή απόθεση - (φόρτωση - εκφόρτωση) των Εμπορευμάτων και των έτοιμων προϊόντων της. Τούτο μας δίνει την ευελιξία στον άξονα Αθήνα - Λάρισα - Θεσσαλονίκη - Αλεξανδρούπολη, να παρέχουμε υπηρεσίες κτηριακών κατασκευών με προσιτό κόστος.
Copyright ©2019 ASPROKAT All Rights Reserved
Designed & Developed by: IMODE